Yhteystiedot

Kaunissaaren ystävät ry.   

Hallitus 2019

Puheenjohtaja Timo Ilomäki
Varapuheenjohtaja Christine Miiros

Sihteeri, rahastonhoitaja, jäsenrekisteri, tiedotus Pia Airinen
 

Inne Linkala

Mia Pekkanen 

Marina Seppä

Mika Uljala
 

Yhteydenotot:  kaunissaarenystavat@gmail.com

Jäsenasiat: hakemukset, osoitteen muutokset yms.                                                    Jäsenasioita hoitaa Pia Airinen sähköposti: kaunissaarenystavat@gmail.com

Ota yhteyttä

 

Kaunissaaren ystävät ry.

kaunissaarenystavat@gmail.com